PRIVACY POLICY Begäran från kontaktformulär

SAMARBETE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Upplysningar och begäran om samtycke till behandling av personuppgifter på begäran från formuläret enligt artikel 13 i lagdekretet Nr 196 av den 30.06.2003

Innan vi lämnar in dina personuppgifter via formulären ber vi dig att läsa denna information och informera dig om att ”personuppgifter” avses enligt lagdekretet 196/2003 (Privacy Code) och detta är den information vi begär av dig med formulären presentera på platsen som de spontant levererade av dig i texten i formulärets meddelande.

Typ av data som behandlas

För att korrekt kunna förse dig med den information du begärde är alla uppgifter som begärs i formuläret oumbärliga. Det handlar uteslutande om gemensamma identifierings- och kontaktuppgifter: namn och e-post + telefonnummer (valfritt).

Syftet med behandlingarna

Uppgifterna samlas in av oss och bearbetas endast för att tillhandahålla den begärda informationen.

Behandlingsmodaliteter

Data bearbetas av oss via vårt datorsystem, med tillämpningen av säkerhetsåtgärderna som föreskrivs i sekretesskoden, såväl som på papper, och den relativa dokumentationen kommer att underhållas korrekt och skyddas under hela den tid som krävs för bearbetning.

De uppgifter som lämnas behandlas av våra samarbetspartners, eftersom chefer eller agenter inte kommer att avslöjas, får endast lämnas ut till tredje part om det är absolut nödvändigt med hänsyn till dina önskemål.

Behandlingstid

Dina uppgifter lagras endast i vår databas för den tid som är absolut nödvändig för behandling, såvida inte din uttryckliga indikation tvärtom: Om du önskar att uppgifterna ska raderas omedelbart efter att du har lämnat den begärda informationen, vänligen meddela oss i fältet Meddelande i formuläret .

Typ av att tillhandahålla data

Tilldelningen av dina uppgifter är absolut frivillig, det är också frivilligt samtycke från din sida att behandla uppgifterna. Vi är skyldiga att informera dig om att underlåtenhet att lämna kontaktuppgifter inte kommer att göra det möjligt för oss att förse dig med den begärda informationen, och om inte samtycke till bearbetning kan tvinga oss att radera uppgifterna.

Datakontroller

Datakontrollanten av insamlade personuppgifter är Mr Enrico Tartara – Box 3 – cap 27121 – Ystad (SVERIGE). E-postadress: guldsmedjan.tge@hotmail.se

Den berörda partens rättigheter

Vi informerar dig om att du som intresserad part har alla rättigheter som tillhandahålls av konsten. 7 i lagstiftningsdekret nr 196/2003, inklusive att från datakontrollen utan dröjsmål få bekräftelse eller på annat sätt av att personuppgifter om dig, uppdatering, rättelse, integration, avbokning, omvandling anonymt eller blockerar de angivna uppgifterna.

Pin It on Pinterest