Privacy Policy

PRIVATPOLITIK

Denna information tillhandahålls i enlighet med art. 13 i förordning 2016/679 (GDPR), enligt art. 13 i lagdekret nr. 196/2003 (Kod om skydd av personuppgifter) till användare som har tillgång till webbplatsen https://www.guldsmedjantge.com och avser alla personuppgifter som behandlas på det sätt som anges nedan.

HÅLLAN AV BEHANDLINGEN

Datakontrollanten av insamlade personuppgifter är Mr Enrico Tartara – Box 3 – cap 27121 – Ystad (SVERIGE). E-postadress: guldsmedjan.tge@hotmail.se

DATA COLLECTED

De personuppgifter som behandlas samlas in som tillhandahålls direkt av den berörda personen eller automatiskt tillhandahålls.

DATA SOM DEN INTERESSERADE PARTEN LEVERAT:

Uppgifterna som lämnas direkt av den berörda personen är alla personuppgifter som tillhandahålls till datakontrollanten på något sätt direkt av den berörda parten. I synnerhet samlas och bearbetas följande personuppgifter:
– lista över insamlade data: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer (valfritt)

specifikt:

KONTAKTFORM:

Användaren, genom att fylla i kontaktformuläret med egna uppgifter, samtycker till deras användning för att svara på förfrågningar om information, citat eller annan typ som anges av blankettrubriken.

Personuppgifter samlade in: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer (valfritt)

AUTOMATISKT SAMLADE NAVIGATIONSDATA:

Data som samlas in automatiskt är navigeringsdata. Sådan data, även om den inte samlas in för att vara associerad med användarens identitet, kan indirekt, genom bearbetning och sammanslutningar med data som samlas in av datakontrollern, tillåta dess identifiering. I synnerhet
– lista över insamlade data IP-adress, använd webbläsare

specifikt:

STATISTISKA DATA:

Tjänsterna i detta avsnitt tillåter datakontrollern att övervaka och analysera trafikdata och används för att hålla reda på användarbeteende.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder de personuppgifter som samlats in för att spåra och undersöka användningen av , sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google.
Google kan använda personuppgifter för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Personuppgifter som samlats in: Kakor och användningsdata.

Behandlingsplats: USA – Privacy Policy – Opt Out. Avbryt .

Vid eventuell prenumeration på webbplatsens nyhetsbrev

Efter att nyhetsbrev skickats kan den använda plattformen upptäcka öppnandet av ett meddelande och de klick som gjorts i nyhetsbrevet, tillsammans med detaljer om IP och den använda webbläsaren / enheten. Samlingen av dessa data är grundläggande för hur de implicita förnyelsessystemen för behandlingen fungerar (se rubriken Processmetoder) och en integrerad del av sändningsplattformens verksamhet.

INTERAKTION MED DE SOCIALA NÄTVERKEN

Denna typ av tjänst gör det möjligt att interagera med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna på webbplatsen genom att använda knapparna för delning av innehåll.
Samspelet och informationen som förvärvas av webbplatsen är under alla omständigheter föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk.
I händelse av att en interaktionstjänst med sociala nätverk är installerad är det möjligt att även om användarna inte använder tjänsten samlar in samma trafikdata som gäller de sidor där den är installerad.

RÄTTSLIG GRUND OCH SYMPTOM FÖR BEHANDLING

Uppgifterna bearbetas uteslutande för de ändamål för vilka de samlades in, såsom beskrivs nedan.

Vi använder uppgifterna från berörda parter till:

 • behandlingsförfrågningar från besökare via kontaktförfrågan
 • Korrigera webbplatsnavigering
 • endast i fall av användarens specifika samtycke, för att tillåta anslutning till specifika och ytterligare tjänster, såsom att skicka framtida information och reklamkommunikation via e-post eller elektroniskt.

Tillhandahållande av uppgifterna i avsnittet ”Samlade data” förde syften som avses i punkterna n. Det är obligatoriskt att tillåta användaren att komma åt tjänsten. Av denna anledning krävs samtycke och eventuellt vägran att behandla eller misslyckande med att lämna uppgifterna kan leda till omöjligheten av en korrekt leverans av tjänsten.

Det är frivilligt att tillhandahålla uppgifter för att skicka nyhetsbrev för reklam-, informations- eller forskningsändamål, och vägran att ge det relativa samtycket till behandlingen kommer att göra det omöjligt att uppdateras om kommersiella initiativ och / eller kampanjer för att få erbjudanden eller annat reklammaterial och / eller att skicka dig anpassade erbjudanden.

Datatillsynsmannen tillhandahåller inte användarinformation från tredje part utan deras samtycke, utom när det krävs enligt lag.

Under alla omständigheter är spridning och överföring av data utanför EU-området uteslutet.

REVOKERING AV SAMMANSÄTTNING

Den berörda personen kan omedelbart återkalla sitt samtycke till mottagande av reklam- och kommersiell kommunikation genom att skicka en begäran till e-postadressen guldsmedjan.tge@hotmail.se eller genom att klicka på den speciella unsubscribe-länken som du hittar i sidfoten för varje reklam- och kommersiell e-postadress.

FÖRVARINGSMETOD

Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg för den tid som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften som de samlades in, i vilket fall som helst som föreskriver den årliga verifieringen av de lagrade uppgifterna för att avbryta de som anses föråldrade, om inte lagen föreskriver arkiveringskrav .

Databehandlingen utförs vanligen hos företagets huvudkontor, av personal eller externa samarbetspartners vederbörligen utsedda som dataprocessorer. Den fullständiga listan med dataprocessorer och personer som ansvarar för behandling av personuppgifter kan begäras genom att skicka en begäran till e-postadressen guldsmedjan.tge@hotmail.se

Registreringen och den relativa behandlingen anses giltig till användarens prenumeration, närvarande i varje e-post eller efter 12 månader från den senaste meddelandet som han har bevis på direkt interaktion (klicka, öppna, svara).

Särskilda säkerhetsåtgärder följs för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

DEN INTERESSERADE PARTS RÄTTIGHETER

Enligt tekniken. 7 i sekretesskoden och känd teknik. 13 GDPR har varje användare rätt att få bekräftelse på förekomsten eller inte av hans personuppgifter, även om de ännu inte är registrerade och deras kommunikation i en förtydlig form.

I synnerhet har den berörda personen rätt att få från uppgiftsinspektören uppgiften:

 1. av personuppgifternas ursprung,
 2. av syftet och behandlingsmetoderna
 3. av logiken som tillämpas vid bearbetning utförs med hjälp av elektroniska / IT-verktyg,
 4. Identifieringsuppgifter för ägare, chefer och utsedd representant;
 5. av ämnen och kategorier av ämnen till vilka data kan kommuniceras eller som kan lära sig om dem som utsedd representant i staten, chefer eller anställda.

Dessutom har den berörda personen rätt att erhålla från den registeransvarige:

 1. uppdatering, korrigering eller integration av dina data,
 2. radering, omvandling till anonym form eller blockering av data som behandlas i strid med lagen;
 3. Tillgång till dina uppgifter, det vill säga bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas,
 4. Behandlingsbegränsning
 5. Dataportabiliteten, dvs. rätten att i personligt material ta emot personuppgifterna i ett strukturerat format.
 6. Rätt till klagomål till tillsynsmyndigheten.

Slutligen har den registrerade rätten att helt eller delvis, för legitima skäl, invända mot behandlingen av personuppgifter om honom, även om det är relevant för syftet med insamlingen. I synnerhet har den berörda personen rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom för att skicka kommersiellt reklammaterial eller direktförsäljning eller för marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation. De förfrågningar som avses i tidigare punkter måste skickas via e-post till adressen guldsmedjan.tge@hotmail.se 

UPPDATERAR OCH ÄNDRAR

Uppgiftsansvarig förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller periodiskt uppdatera denna information i enlighet med gällande lagstiftning eller de bestämmelser som antagits av garantigen för skydd av personuppgifter.

Ovan nämnda ändringar eller tillägg kommer att bli uppmärksammade av de berörda parterna via en länk till sekretesspolicyens sida på webbplatsen och kommer att meddelas direkt till berörda parter via e-post.

Vi uppmanar användare att regelbundet se sekretesspolicyen för att kontrollera den uppdaterade informationen och bestämma huruvida de fortsatta användningen av tjänsterna ska fortsättas eller ej.

Pin It on Pinterest